ขนาด 2 ไร่ สำหรับทำโครงการคอนโดมิเนียม หรือโรงแรม

 • สุขุมวิท ในเขตกรุงเทพฯ ใจกลางเมือง หรือใกล้แนวรถไฟฟ้า
 • แผนที่ที่ตั้งที่ดินบน Google Map (แสดงเส้นทางถนนหลัก ถนนซอย)
 • โฉนดที่ดิน (สำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน)
 • ระวางที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน ราคาเสนอขายที่ดิน
 • ตารางแจกแจงผู้ถือกรรมสิทธิ์รายโฉนดพร้อมแจ้งราคาโฉนดรายแปลง

ขนาด 2-4 ไร่ขึ้นไป สำหรับทำโครงการทาวน์โฮม

 • ในเขตกรุงเทพฯ ใจกลางเมือง หรือใกล้แนวรถไฟฟ้า
 • เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาที่ดิน
 • แผนที่ที่ตั้งที่ดินบน Google Map (แสดงเส้นทางถนนหลัก ถนนซอย)
 • โฉนดที่ดิน (สำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน)
 • ระวางที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน ราคาเสนอขายที่ดิน
 • ตารางแจกแจงผู้ถือกรรมสิทธิ์รายโฉนดพร้อมแจ้งราคาโฉนดรายแปลง

ที่ดินริมทะเลเกาะสมุย

 • ขนาด 2 ไร่ และ ขนาด 5-10 ไร่
 • เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาที่ดิน
 • แผนที่ที่ตั้งที่ดินบน Google Map (แสดงเส้นทางถนนหลัก ถนนซอย)
 • โฉนดที่ดิน (สำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน)
 • ระวางที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน ราคาเสนอขายที่ดิน
 • ตารางแจกแจงผู้ถือกรรมสิทธิ์รายโฉนดพร้อมแจ้งราคาโฉนดรายแปลง