"รวมไปถึงการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ที่ส่อแววจะส่งผลกระทบในปี 61 ประกอบกับในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต่างพากันหากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเจาะกลุ่มความต้องการผู้อยู่อาศัย

อ่านเพิ่มเติม...

ครม.เห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าจำนวน 2 เส้นทาง ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ PPP อนุมัติให้เอกชนเข้าลงทุนกับภาครัฐ (PPP) ในรูปแบบ PPP Net Cost

อ่านเพิ่มเติม...